สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jan 2023   168  
2 Jan 2023   85  
3 Jan 2023   98  
4 Jan 2023   106  
5 Jan 2023   68  
6 Jan 2023   75  
7 Jan 2023   90  
8 Jan 2023   122  
9 Jan 2023   123  
10 Jan 2023   168  
11 Jan 2023   91  
12 Jan 2023   203  
13 Jan 2023   78  
14 Jan 2023   143  
15 Jan 2023   80  
16 Jan 2023   170  
17 Jan 2023   280  
18 Jan 2023   104  
19 Jan 2023   134  
20 Jan 2023   54  
21 Jan 2023   81  
22 Jan 2023   89  
23 Jan 2023   264  
24 Jan 2023   275  
25 Jan 2023   87  
26 Jan 2023   93  
27 Jan 2023   100  
28 Jan 2023   83  
29 Jan 2023   98  
30 Jan 2023   293  
31 Jan 2023   288