สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2023   84  
2 Feb 2023   105  
3 Feb 2023   152  
4 Feb 2023   521  
5 Feb 2023   92  
6 Feb 2023   369  
7 Feb 2023   292  
8 Feb 2023   87  
9 Feb 2023   206  
10 Feb 2023   112  
11 Feb 2023   76  
12 Feb 2023   89  
13 Feb 2023   351  
14 Feb 2023   278  
15 Feb 2023   94  
16 Feb 2023   85  
17 Feb 2023   111  
18 Feb 2023   107  
19 Feb 2023   96  
20 Feb 2023   273  
21 Feb 2023   287  
22 Feb 2023   109  
23 Feb 2023   139  
24 Feb 2023   82  
25 Feb 2023   73  
26 Feb 2023   78  
27 Feb 2023   352  
28 Feb 2023   312