สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Mar 2023   89  
2 Mar 2023   126  
3 Mar 2023   179  
4 Mar 2023   91  
5 Mar 2023   121  
6 Mar 2023   290  
7 Mar 2023   289  
8 Mar 2023   100  
9 Mar 2023   148  
10 Mar 2023   149  
11 Mar 2023   121  
12 Mar 2023   84  
13 Mar 2023   291  
14 Mar 2023   332  
15 Mar 2023   73  
16 Mar 2023   322  
17 Mar 2023   97  
18 Mar 2023   101  
19 Mar 2023   79  
20 Mar 2023   273  
21 Mar 2023   285  
22 Mar 2023   129  
23 Mar 2023   83  
24 Mar 2023   175  
25 Mar 2023   80  
26 Mar 2023   95  
27 Mar 2023   280  
28 Mar 2023   276  
29 Mar 2023   236  
30 Mar 2023   117  
31 Mar 2023   36