สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2023   193  
2 Jun 2023   163  
3 Jun 2023   97  
4 Jun 2023   202  
5 Jun 2023   296  
6 Jun 2023   422  
7 Jun 2023   109  
8 Jun 2023   121  
9 Jun 2023   251  
10 Jun 2023   133  
11 Jun 2023   203  
12 Jun 2023   291  
13 Jun 2023   380  
14 Jun 2023   118  
15 Jun 2023   202  
16 Jun 2023   150  
17 Jun 2023   93  
18 Jun 2023   109  
19 Jun 2023   383  
20 Jun 2023   343  
21 Jun 2023   171  
22 Jun 2023   94  
23 Jun 2023   158  
24 Jun 2023   109  
25 Jun 2023   96  
26 Jun 2023   318  
27 Jun 2023   351  
28 Jun 2023   130  
29 Jun 2023   99  
30 Jun 2023   164