ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 02-895-0545-6

โรงงานฉีดพลาสติกที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม 

บริษัท เอส จี สยาม จำกัด

โรงงานฉีดพลาสติกที่เป็นที่นิยมรับในอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย อาทิเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร ประสบการณ์ด้านการฉีดพลาสติกมาอย่างยาวนานทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบต่างๆ รวมถึงชิ้นส่วนพลาสติกหลากหลายชิ้น เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม

นอกจากนี้เรายังให้บริการผลิตและจำหน่ายหลอดพรีฟอร์มสำหรับการขึ้นรูปภาชนะพลาสติกที่ได้คุณภาพ เช่น ขวดน้ำพลาสติก ขวดน้ำปลาพลาสติก ขวดแก้วพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารที่ได้ประสิทธิภาพเพื่อการใช้งานที่หลากหลายของทุกลุ่มลูกค้า

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอส จี สยาม จำกัด 


หลอด Preform ประเภทขวดน้ำปลา ขวดน้ำมันพืช


 

หลอด Preform ประเภท ขวดน้ำดื่ม

 


หลอด Preform บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร สินค้าสำเร็จรูป


เราเล็งเห็นว่าในตลาดที่มีการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง บริษัท เอส จี สยาม จำกัด พัฒนาองค์กร ปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการเพิ่มศักยภาพของฝ่ายบริหารและฝ่ายผลิตให้เท่าทันและตรงต่อความต้องการของลูกค้าอย่างไม่สิ้นสุดต่อไป 

 
สนใจติดต่อ 

http://www.sgsiam-plasticpreform.com 
sgsiam.brandexdirectory.com
http://sgsiam.co.th