ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 02-895-0545-6

รับฉีดผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด

เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ รวมถึงผลิตภัณฑ์หลอด PREFORM ทุกประเภท

รับปรึกษาแม่พิมพ์และจัดทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

รวมถึงการแนะนำระบบแม่พิมพ์และวัตถุดิบให้เหมาะสม กับผลิตภัณฑ์และตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า

บริการทดลองแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

โดยทีมช่างที่มีความรู้ความชำนาญ เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัท เอส จี สยาม จำกัด
บริษัท เอส จี สยาม จำกัด
บริษัท เอส จี สยาม จำกัด
บริษัท เอส จี สยาม จำกัด
บริษัท เอส จี สยาม จำกัด

บริษัท เอส จี สยาม จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  2537 เป็นโรงงานฉีดพลาสติก ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น มีประสบการณ์ด้านการทำแม่พิมพ์พลาสติก เครื่องฉีดพลาสติกทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก รวมถึงวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตฉีดพลาสติก เพื่อให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในการผลิตประเภท อุตสาหกรรมชิ้นงานพลาสติก และสามารถแข่งขันในประเทศและตลาดโลกได้

เอส จี สยาม บจก.
เอส จี สยาม บจก.

เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าโดยการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเสริมสร้างทักษะ และความสามารถของบุคลากร รวมถึงประสบการณ์ของทีมผู้บริหาร ผสมผสานกับการใช้เครื่องจักร เพื่อการปรับปรุงเทคโนโลยีของการผลิตอย่างลงตัว และมีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า อันนำมาซึ่งการสนับสนุนการเติบโตของลูกค้าแบบยั่งยืนต่อไป

" SG SIAM PLASTIC PERFECTION

An International QC's System for Best Quality Plastic "